ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 02.12.2019 р

05 листопада 2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 02.12.2019 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

GL41N013583

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог № 0212/13 та WU №52

02.12.2019 - 1 886 408,03

377 281,60

210930

GL41N013584

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог №4/5

02.12.2019 - 173 778,63

34 755,73

210931

GL43N013585

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог №95 та №01/2013

02.12.2019 - 250 120,00

50 024,00

210932

GL43N013586

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог №№1309-10; 1311-54; 1312-54

02.12.2019 - 1 490 881,01

298 176,20

210933

GL48N013587

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог №IMP/LC/0516TR

02.12.2019 - 20 450 337,88

4 090 067,58

210934

GL48N013588

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог №№ IMP/LC/0316GB, IMP/LC/0416GB, IMP/LC/0716GB, IMP/LC/0616 GB, IMP/LC/0416СА

02.12.2019 - 50 683 547,32

10 136 709,46

210935

GL48N013589

Дебіторська заборгованість юридичної особи за Договором про пайову участь у будівництві від 23.11.2006 зг рішення суду

02.12.2019 - 685 332,76

137 066,55

210936

GL48N013590

Дебіторська заборгованість за стягнення боргу в безспірному порядку за рішенням суду на користь фізичних осіб за дог №41-12559Д

02.12.2019 - 908 240,96

181 648,19

210937

GL48N013591

Майнові права на дебіторську заборгованість (списана у збиток нестача у касі)

02.12.2019 - 26 591 935,68

5 318 387,13

210938

GL48N013592

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог від 01.07.2016 та Договором оренди

02.12.2019 - 466 292,19

93 258,44

210939

GL48N013593

Дебіторська заборгованість юридичної особи за дог №У507/1 від 15.07.2016 та №У1801-1 від 10.01.2018

02.12.2019 - 195 060,20

39 012,04

210940


 Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів     

 № 709 від 01.11.2019 р.     

      Організатор відкритих торгів (аукціону)     

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -      

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale    

      Учасники відкритих торгів (аукціону)     

      Юридичні особи та фізичні особи     

     Розмір гарантійного внеску     

      5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів     

      Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)     

     Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.     

      Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску     

      Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale    

      Крок аукціону     

      1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів     

      Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних     

      Ознайомитись з майном можна:       

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 01601, м. Київ, вул. Прорізна,8, та електронною поштою: Krushinina@xbank.com.ua [ mailto:Krushinina@xbank.com.ua ] , тел. (044) 536 97 10     

      Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом     

Крушиніна Лариса Анатоліївна (044) 536 97 37, 01024, м. Київ, бульв.Т.Шевченка/вул. Пушкінська,б8/26, ел.адреса: Krushinina@xbank.com.ua

     Дата проведення відкритих торгів (аукціону)     

      02.12.2019     

      Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     

     Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)      

      Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

      Кінцевий термін прийняття заяв: 02.12.2019  до 16:00     

      Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     

      www.prozorro.sale    

      Кінцева дата перерахування гарантійного внеску     

        02.12.2019  до 16:00

      Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.     

      Розмір реєстраційного внеску     

     Реєстраційний внесок відсутній.     

      Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.


Інші розділи