Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2333 від 16.09.2019 року затверджено акт формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.08.2019.

18 вересня 2019

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2333 від 16.09.2019 року затверджено акт формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.08.2019.

 

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

 

Проведено інвентаризацію майна банку станом на 20.06.2019.

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на 01.08.2019, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 2050 від 12.08.2019).

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду 05.08.2019.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2333 від 16.09.2019 року затверджено  акт формування ліквідаційної маси ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.08.2019:

-          Балансова вартість (без врахування знецінення активів) – 7 906 304 880,68 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-          Оціночна вартість – 2 431 716 522,35 грн.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені Суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 113/19 від 15.02.2019), Суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 20/19 від 10.01.2019) та Суб’єктом оціночної діяльності ЗАТ «Консалтингюрсевіс» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 378/18 від 07.05.2018).

. Складові ліквідаційної маси:

Додатки до акту

Група активів

Балансова вартість

(грн.)

Оціночна вартість

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

15 653 405,77

15 653 405,77

 

 

2

Інвестиційні, ювілейні, сувенірні монети та банківські метали та необоротні активи, що утримуються для продажу (деноміновані білоруські рублі, вилучені чеські крони)

 

 

1 481 509.04

 

 

1 482 820,79

3

Кредити, надані юридичним особам

4 264 271 310,12

1 495 846 106,23

4

Кредити, надані фізичним особам

249 909 668,53

100 948 778,76

5

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

1 288 024 000,00

354 395 784,50

6

Дебіторська заборгованість

1 596 143 928,10

65 031 178,30

7

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

 

490 821 059,12

 

398 358 448,00

 

Всього

7 906 304 880,68

2 431 716 522,35

 

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»                               О.В. Шевченко


Інші розділи