Розпочато процедуру ліквідації банку «Хрещатик» та делеговано повноваження ліквідатора банку

06 червня 2016

 

ПРОДОВЖЕНО СТРОК ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЛІКВІДАЦІЇ ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) прийняла рішення від 24 травня 2018 року № 1452 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05 червня 2020 року включно.

 

 

***

 

Відповідно до рішення Правління Національного банку України № 46-рш від 02 червня 2016 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) прийнято рішення № 913 від 03 червня 2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку».

 

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» (далі — ПАТ КБ «Хрещатик») з 06 червня 2016 року до 05 червня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ КБ «Хрещатик», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52 (1) , 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків  Костенку Ігорю Івановичу на два роки з 06 червня 2016 року до 05 червня 2018 року включно.

 

Реквізити ПАТ КБ «Хрещатик»: код ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місцезнаходження: вул. Хрещатик, 8-а, м. Київ, 01001.

 

Про початок виплат та банки-агенти Фонду буде повідомлено додатково на офіційному сайті Фонду — www.fg.gov.ua, на сайті ПАТ КБ «Хрещатик» — www.xcitybank.com.ua та у відділеннях даного банку.

 

Виплати відшкодувань вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про початок процедури ліквідації ПАТ КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку за адресою: вул. Хрещатик, 8-а, м. Київ, 01001.

 

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону.

 

Довідкова інформація за телефонами:044 536 97 95


Інші розділи