Новини банку

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 12.05.2020

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 12.05.2020

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

GL3N217662

Кредитний портфель, що складається з 623 кредитів, що забезпечені іпотекою за програмою молодіжного кредитування КМДА*. *Обмежене коло учасників – банки України, які мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків. Підписання договору купівлі-продажу активів (майна) з переможцем торгів можливе після отримання коштів від реалізації активів (майна) за ціною продажу на накопичувальний рахунок ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», отримання рішення Київської міської ради щодо визначення банку переможця уповноваженим банком та договору про співробітництво, укладеного між розпорядником бюджетних коштів та банком переможцем. Додатково: договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги буде доповнений наступним пунктом: «відступлення права вимоги Новим кредитором за кредитними договорами можливе виключно за наявності письмової згоди боржника».

12.05.2020 - 60 603 298,92

30 301 651,05

214602

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 770 від 2020-04-09 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Обмежене коло учасників – банки України, які мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків. Підписання договору купівлі-продажу активів (майна) з переможцем торгів можливе після отримання коштів від реалізації активів (майна) за ціною продажу на накопичувальний рахунок ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», отримання рішення Київської міської ради щодо визначення банку переможця уповноваженим банком та договору про співробітництво, укладеного між розпорядником бюджетних коштів та банком переможцем. Додатково: договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги буде доповнений наступним пунктом: «відступлення права вимоги Новим кредитором за кредитними договорами можливе виключно за наявності письмової згоди боржника».

Розмір гарантійного внеску

10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 01601, м. Київ, вул. Прорізна,8, та електронною поштою: Krushinina@xbank.com.ua [ mailto:Krushinina@xbank.com.ua ] , тел. (044) 536 97 10

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Крушиніна Лариса Анатоліївна (044) 536 97 07, 01024, м. Київ, вул. Пушкінська,б26 , ел.адреса: Krushinina@xbank.com.ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

12.05.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 12.05.2020 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

12.05.2020 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

05 травня 2020

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18.05.2020 р.

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18.05.2020 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

1

Облігації дисконтні ТОВ "ТД «БІЛОВОДСЬКИЙ ОЛІЙНИК" UA4000179873,169704 шт.; Облігації дисконтні ТОВ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" UA4000189443, 219682 шт.; Облігації дисконтні ТОВ "ХАРВЕСТАГРО" UA4000189450,219682 шт.

18.05.2020 - 609 068 000,00

121 813 600,00

215897

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів     

 № 433, 625 від 2020-02-24 р.     

     Оргаізатор відкритих торгів (аукціону)     

Торговець цінними паперами ТОВ «Капітал Таймс» 

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність, видана рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 492 від 21.04.2016 року, строк дії – необмежений.

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58.

Тел.: +38(044) 499-88-34. Email: office@capital-times.com

на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»  https://pfts.ua/

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх)
Тел.:+38 (044) 495-7474, Факс: +38 (044) 495-7473                      E-mail: office@pfts.ua

 Учасники відкритих торгів (аукціону)     

  Торгівці цінними паперами – члениАТ«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у відкритих торгах (аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі      

 Розмір гарантійного внеску     

 10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів     

 Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)     

 Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.     

  Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів – АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

 Крок аукціону     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів     

 Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних     

Ознайомитись з майном можна:   ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул.Хрещатик, 8-А, поштова адреса: 01024, м. Київ, вулиця Пушкінська, 26,  тел.:+38 (044) 537-97-07; Krushinina@xbank.com.ua     

 Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом     

Крушиніна Лариса Анатоліївна, тел.: (044) 537-97-07; електронна пошта: Krushinina@xbank.com.ua

 Дата проведення відкритих торгів (аукціону)     

 18.05.2020     

 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

 

 Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год. та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);

Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00 до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин). 

Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається  з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).       

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.Кінцевий термін прийняття заяв: 14.05.2020  до 15:00     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     

office@pfts.ua

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску     

15.05.2020  до 15:00  

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.        

Розмір реєстраційного внеску     

Реєстраційний внесок відсутній.     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом проведення відкритих торгів (аукціонів) на фондовій біржі з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону).

Наступні відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).

23 квітня 2020

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 1 лот

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

GL16N617663

Права вимоги та майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання; Права вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами; Дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю; Нерухоме майно та майнові права на нерухоме майно у кількості 40 одиниць; Основні засоби у кількості 5 465 одиниць; Срібні монети «Качкодзьоб» Серія «ПРИРОДА ДИВОВИЖНА», проба 925, у кількості 2 монети, загальною вагою 52,32 гр; Срібні монети «Венерина мухоловка» Серія «ПРИРОДА ДИВОВИЖНА», проба 925, у кількості 5 монет, загальною вагою 130,79гр; Срібні монети «Вилоріг» Серія «ПРИРОДА ДИВОВИЖНА», проба 925, у кількості 2 монети, загальною вагою 52,32 гр.

05.05.2020 - 56 426 810,06

564 289,05

215633


Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів     

№ 771 від 2020-04-09 р.     

Організатор відкритих торгів (аукціону)     

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -      

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale    

Учасники відкритих торгів (аукціону)     

Юридичні особи та фізичні особи     

Розмір гарантійного внеску     

10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale    

Крок аукціону     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних     

Ознайомитись з майном можна:       

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 01601, м. Київ, вул. Прорізна,8, та електронною поштою: Krushinina@xbank.com.ua [ mailto:Krushinina@xbank.com.ua ] , тел. (044) 536 97 10

 

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом     

Крушиніна Лариса Анатоліївна (044) 536 97 07, 01024, м. Київ, вул. Пушкінська,б.26, ел.адреса: Krushinina@xbank.com.ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)     

05.05.2020     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)      

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.     

Кінцевий термін прийняття заяв: 05.05.2020  до 16:00     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     

www.prozorro.sale    

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску     

        05.05.2020  до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.     

Розмір реєстраційного внеску     

Реєстраційний внесок відсутній.     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

10 квітня 2020

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 05.05.2020

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

GL3N217662

Кредитний портфель, що складається з 623 кредитів, що забезпечені іпотекою за програмою молодіжного кредитування КМДА*. *Обмежене коло учасників – банки України, які мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків. Підписання договору купівлі-продажу активів (майна) з переможцем торгів можливе після отримання коштів від реалізації активів (майна) за ціною продажу на накопичувальний рахунок ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», отримання рішення Київської міської ради щодо визначення банку переможця уповноваженим банком та договору про співробітництво, укладеного між розпорядником бюджетних коштів та банком переможцем. Додатково: договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги буде доповнений наступним пунктом: «відступлення права вимоги Новим кредитором за кредитними договорами можливе виключно за наявності письмової згоди боржника».

05.05.2020 - 60 603 298,92

36 361 979,41

214602

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 770 від 2020-04-09 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Обмежене коло учасників – банки  України,  які  мають  банківську  ліцензію  та  внесені  до Державного  реєстру  банків.

Підписання договору купівлі-продажу активів (майна) з переможцем торгів можливе, після отримання коштів від реалізації активів (майна) за ціною продажу на накопичувальний рахунок ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», отримання рішення Київської міської ради щодо визначення банку переможця уповноваженим банком та договору про співробітництво, укладеного між розпорядником бюджетних коштів та банком переможцем.

Договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, буде доповнений наступним пунктом: «відступлення права вимоги Новим кредитором  за кредитними договорами можливе виключно за наявності письмової згоди боржника».

Розмір гарантійного внеску

10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 01601, м. Київ, вул. Прорізна,8, та електронною поштою: Krushinina@xbank.com.ua [ mailto:Krushinina@xbank.com.ua ] , тел. (044) 536 97 10

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Крушиніна Лариса Анатоліївна (044) 536 97 07, 01024, м. Київ, вул. Пушкінська,б26 , ел.адреса: Krushinina@xbank.com.ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

05.05.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 05.05.2020 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

05.05.2020 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

10 квітня 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ

ПРАВА ВИМОГИ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

  Цим повідомленням Акціонерне товариство «ВТБ Банк» (далі – Банк) інформує про те, що 30.03.2020 р. між Банком та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СВ КЕПІТАЛ» укладено Договір №000015-b про відступлення Прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами , що укладені з суб’єктами господарювання та фізичною особою; Майнових прав, що випливають з цінних паперів; Дебіторської заборгованості від 30.03.2020 року за якими відбулось відступлення прав вимоги та майнових прав.

Починаючи з 30.03.2020 р. Новим кредитором за даною заборгованістю є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СВ КЕПІТАЛ», код за ЄДРПОУ: 41734589, місцезнаходженням якого є: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, будинок 20.

Крім цього, Банк, як Первісний Кредитор за договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань боржників, передав (відступив) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СВ КЕПІТАЛ», (Новий Кредитор) право вимоги за Іпотечними Договорами (Договорами іпотеки), договорами застави   та Договорами поруки.

 

Реквізити нового Кредитора :

 

№ рахунку отримувача

UA04 3395000000026506227562001

Код отримувача:

41734589

Банк отримувача:

АТ «ТАСКОМБАНК»

Код банку отримувача:

339500

 

п № активу

Позичальник/Боржник

Кредитний договір/Договір1

ТОВ "АФАН-Інвест"

88-47/1-14 від 17.11.2014


2

Дебіторська заборгованість за РКО


3

ТОВ "Конверсія"

18-47/1-11 від 15.12.2011


4

Дебіторська заборгованість за РКО


5

Дебіторська заборгованість за депозитарні послуги


6

ТОВ "Будконструкція"

47-47/1-13 від 25.11.2013


7

Дебіторська заборгованість за РКО


8

ТОВ "МДМ-Інвест-Сістем"

23-47/1-10 від14.12.2010


9

Дебіторська заборгованість за депозитарні послуги


10

Дебіторська заборгованість за РКО


11

ТОВ "ЛЮКСІОН"

20-47/1-10 від 01.08.2011


12

ТОВ "ЛЮКСІОН"

11-47/1-11 від 28.09.2010


13

ТОВ "НЕЛГІЛІН"

11-47/1-11 від 01.08.2011


14

37-47/1-14 від 16.04.2014


15

Дебіторська заборгованість за депозитарні послуги


16

Дебіторська заборгованість за РКО


17

ТОВ "Капітал-Профбуд"

65-47/1-15 від 22.04.2014


18

38-47/1-14 від 31.08.2015


19

Дебіторська заборгованість за депозитарні послуги


20

ТОВ "Купер Прайс"

63-10-13 від 28.07.2014


21

32-10-12 від21.12.2012


22

28-10-14 від 06.12.2013


23

Дебіторська заборгованість за депозитарні послуги


24

Дебіторська заборгованість за РКО


25

ТОВ "АДАПС РІЕЛТІ ГРУП"

49-47/1-13 від09.12.2013


26

Дебіторська заборгованість за РКО


27

ТОВ "СТЕЙД-ІНВЕСТ"

57-47/1-13 від 27.12.2013


28

Дебіторська заборгованість за РКО


29

ТОВ "МЕРЕДІАН ІНВЕСТ"

65-47/1-14 від 25.07.2014


30

ТОВ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

39-47/1-14 від 22.04.2014


31

Дебіторська заборгованість за РКО


32

ТОВ "АЗУМ ІНВЕСТ"

46-47/1-14 від 12.05.2014


33

Дебіторська заборгованість за РКО


34

ТОВ  "ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС"

27-47/1-10 від 23.12.2010


35

Дебіторська заборгованість за депозитарні послуги


36

Дебіторська заборгованість за РКО


37

 ПрАТ"АГРОФІРМА  "ТРОЯНДА"

52-47/1-13 від 13.12.2013


38

 ТОВ "АЛЬФА ПЛЮС"

26-47/1-10 від 28.12.2010


39

Дебіторська заборгованість за РКО


40

 ТОВ "Будінвест-проект"

56-47/1-13 від 24.12.2013


41

 ПАТ "КИЇВХЛІБ"

7-47/1-10 від 25.03.2010


42

23-47/1-09/4 від 14.06.2013


43

Дебіторська заборгованість за послуги оренди, кас.обслуговування,  РКО, депозитарні послуги


44

Сябро Вадим Анатолійович

057-пп від 24.03.2008


 

31 березня 2020

Інші розділи