Тарифи


В ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» з 29.10.2018 року діють наступні тарифи на надання інформаційних послуг суб’єктам господарювання (у т.ч. ФОП) та фізичним особам:

 

№ з/п

Назва послуги

Тариф

ПДВ

Примітки

Ю.О.,
у т.ч. ФОП

Ф.О.

1

Надання виписки про стан та рух коштів по поточних (у т.ч. карткових), кредитних та вкладних (депозитних) рахунках клієнта

150,00 грн.

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

Плата здійснюється за кожну виписку окремо (по кожному рахунку / валюті / періоду).
Тариф зазначений за надання виписки за 1 (один) період (період - будь-яка кількість днів/місяців в межах 1-го календарного року).

Виписка завіряється штампом та підписом відповідального виконавця.

2

Надання довідки про відкриті/закриті поточні (у т.ч. карткові) та вкладні (депозитні) рахунки клієнта або про відсутність таких рахунків або про залишки коштів по рахунках клієнта

150,00 грн.

100,00 грн.

 

3

Довідка про стан кредитної заборгованості

500,00 грн.

200,00 грн.

 

4

Надання довідки про включення до Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

100,00 грн.

100,00 грн.

 

5

Надання копій платіжних та касових документів, а також копій SWIFT-повідомлень

100,00 грн.

За один документ

6

Надання довідки про нарахування процентів на вклад

200,00 грн.

Без розбивки по періодам.
За одним договором

7

Надання розрахунків за кредитною заборгованістю

1 500,00 грн.

500,00 грн.

За одним договором

8

Надання розрахунків за договором вкладу (нарахування процентів)

1 500,00 грн.

500,00 грн.

За одним договором

9

Надання розрахунків по заборгованості з орендної плати

1 000,00 грн.

500,00 грн.

За одним договором

10

Надання довідок по відправлених інформаційних дебетових повідомленнях

100,00 грн.

 

За одну довідку по одному контрагенту

11

Надання довідки про наявність митних декларацій

200,00 грн.

 

12

Надання інформації / довідки іншим банкам або клієнтам про стан розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами

300,00 грн.

Виключно за наявності оригіналу згоди клієнта на розкриття інформації

13

Надання інформації за письмовим запитом клієнта аудиторським компаніям

1 000,00 грн.

 

Запит приймається лише українською мовою.

14

Надання інших  послуг (довідок), не передбачених цим переліком послуг, або за умови надання на прохання клієнта додаткової інформації по пунктах 2, 4, 6 переліку

300,00 грн.

200,00 грн.

Оплата здійснюється після узгодження послуги (змісту довідки)

Всі послуги надаються виключно на письмові запити.

     

Надання послуги здійснюється виключно за попередньою оплатою в повному обсязі.