Загальна інформація

Універсальна кредитна системна установа, яка діє у всіх регіонах України і здійснює комплексне обслуговування клієнтів — резидентів і нерезидентів України — з метою одержання прибутку на підставі затвердженого Статуту і відповідно до чинного законодавства України.

 

Ліцензії банку:

 • реєстрація в НБУ № 172 від 19.05.93; 
 • банківська ліцензія НБУ  № 158 від 11.10.11 на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
 • генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій № 158 від 11.10.11;  
 • ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на проведення:
  • дилерської діяльності — ліцензія серії АГ № 580075 від 30.12.11;
  • брокерської діяльності — ліцензія серії АГ № 580074 від 30.12.11;
  • андеррайтингу — ліцензія серія АГ № 580076 від 30.12.11;
  • депозитарної діяльності депозитарної установи — ліцензія серії АЕ № 263320 від 17.09.13;
  • діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування— ліцензія серії АЕ № 263321 від 17.09.13;
  • діяльності з управління цінними паперами  - ліцензія серії АE № 263193 від 16.08.13;
 • свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 019 від 16.10.12 про реєстрацію банку у Реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду. Реєстраційний № 020 від 02.09.99.

 

Форма власності — публічне акціонерне товариство.

 

Дата створення — 19 травня 1993 р. Зареєстровано як товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк сприяння розвитку підприємництва "Згода". У серпні 1998 р. на підставі рішення Зборів учасників зареєстровано зміни до Статуту банку, який став називатися Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства і підприємництва "Хрещатик". З 2000 р. — відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Хрещатик», з травня 2010 р. - публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Хрещатик»

 

Місія банку

Забезпечення потреб кожного клієнта, корпоративного або приватного, у банківських послугах високої якості і надійності, розвиток на цій основі ефективного банківського бізнесу, який би забезпечував захист і постійний приріст коштів клієнтів та акціонерів.

 

Стратегічна мета

Постійне розширення банківського бізнесу з метою посісти лідируючі позиції на основі гнучкої та адекватної до змінюваного ринкового середовища системи управління банком.

 

Пріоритетні напрями діяльності банку:

 • забезпечення комплексного обслуговування клієнтів різних форм власності;
 • подальший розвиток корпоративного та роздрібного бізнесу;
 • забезпечення перспективними високопродуктивними та надійними інформаційними (автоматизованими) банківськими системами і продуктами;
 • поширення присутності банку на міжнародному фінансовому ринку;
 • розвиток ринку муніципальних, корпоративних цінних паперів;
 • розвиток філіальної мережі;
 • розвиток інвестиційного бізнесу;
 • розвиток банківських продуктів, пов’язаних з використанням як національної, так і міжнародних платіжних систем;
 • розвиток власного процесингового центру з обслуговування платіжних карток (функціонує з 2007 р.).
 

 Аудитор банку:

 • незалежна аудиторська компанія "РСМ Україна” - аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності у національній валюті відповідно до правил НБУ та міжнародними стандартами фінансової звітності у доларах США.
 

Рейтингові агенції банку:

 • Стандарт-Рейтинг;
 • Кредит-Рейтинг.
 

Членство у професійних організаціях:

 • Асоціація "Український кредитно-банківський союз" (УКБС);
 • Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ);
 • ПАТ “Українська біржа” (УБ);
 • ПАТ “Українська міжнародна фондова біржа” (УМФБ);
 • ЗАТ “Українська фондова біржа” (УФБ);
 • Асоціація "ПФТС";
 • ПрАТ “Фондова біржа ПФТС”;
 • Професіональна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД);
 • Асоціація "Українські фондові торговці" (Асоціація УФТ);
 • Асоціація "УкрСВІФТ";
 • Товариство Міжнародних Міжбанківських фінансових телезв’язків S.W.I.F.T. та Reuters'2000;
 • Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем "ЕМА";
 • міжнародні платіжні системи MasterCard WorldWide та VISA International (Principal Member);
 • Amerіcan Express Travel Related Servіces Company, Іnc.;
 • Асоціація «Український союз учасників НСМЕП»;
 • національні платіжні системи “НСМЕП-1” і “НСМЕП-2”;
 • ЗАТ “Перше всеукраїнське бюро кредитних історій”;
 • ЗАТ “Міжнародне бюро кредитних історій”;
 • ПрАТ “Розрахунковий центр”;
 • ПАТ "Національний депозитарій України" (ПАТ НДУ);
 • Асоціація ділового співробітництва “Київ — Пекін”;
 • Клуб банкірів.

 

Адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А

 

Інформаційно-довідкова служба: 0 (44) 536 97 95