До уваги акціонерів банку!

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), відбулися зміни в порядку реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів.

Так, відповідно до п. 10 р. VI «Прикінцеві та перехідні положення » Закону:

«Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента » 

 

Нагадуємо: відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів банку від 25.03.10 ПАТ «КБ «Хрещатик» було обрано зберігачем (депозитарною установою) для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

 

Звертаємо Вашу увагу, що в термін до 12 жовтня 2014 року Вам необхідно звернутися до управління кастодіальних операцій ПАТ «КБ «Хрещатик», що знаходиться за адресою: 01004, Київ, вул. Хрещатик, 8-А, кімн. 47, тел.: 044-490-52-57, для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або для здійснення переказу належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі нездійснення зазначених дій з 13.10.14 Ваші акції не будуть враховуватися при визначенні кворуму та під час голосування на Загальних зборах акціонерів банку до моменту укладання відповідного договору з депозитарною установою.

 

Якщо Ви вже укладали договори з депозитарними установами (зберігачами) до набуття чинності зазначеним Законом (до 12.10.13), Вам необхідно звернутися до них (неї) з метою приведення договорів у відповідність до чинного законодавства.