Протоколи Загальних зборів

Відповідно до ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства" наводимо протоколи Загальних зборів акціонерів.